Morning Fog

Det er ikke bare for hva vi gjør, men også for hva vi ikke gjør, vi er ansvarlige

Jean-Baptise Poquelin 1622-1673

Du vet ikke når, hvor eller hvordan - men en dag skal du håndtere en uønsket hendelse på din skole

Er du forberedt, går det bedre 

Mye går bra!

Kjære rektor

Det går som oftest bra!

De fleste dagene går det bra, svært bra. Du driver god skole med dyktige ansatte, fornøyde elever og foreldre. 

Men så er det denne ene dagen.

Den dagen du ikke gleder deg til - som kanskje også fortrenges.

Dagen kommer. Du vet bare ikke når, hvordan eller hvilke oppgaver du skal løse.

Våre erfaring med diskusjonsøvelser i skolen har vist at de gir et svært godt læringsutbytte. 

Den store fordelen med en diskusjonsøvelser er at tidsperspektivet er tatt bort, og vi kan bruke god tid på å finne den beste lokale løsningen på hva som gjøres i kritiske faser.

Mange ansatte i skolen får ikke god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på jobb skal forebygges og håndteres.

Erfaring fra tilsynene er at de fleste skolene mangler systematikk knyttet til dette. Opplæringen som gis fremstår som sporadisk og tilfeldig, uten kontinuitet, og gis ikke til alle arbeidstakerne.

  

Diskusjons-øvelser
Mer opplæring og øvelse
Arbeidstilsynet ​20.03.2019

OM OSS

PRAKSI er et rådgivningsselskap med base i Trondheim.

Vi bistår skoler med rådgiving, kurs og øvelser.  

KONTAKT OSS

Praksi Beredskapstjenester AS

Trondheim

969 08 900

post@praksi.no 

Office-1Small.jpg

Takk for din henvendelse