Øvelse: Akutt kriseledelse

innen skolen

En diskusjonsøvelse for beredskaps- og krisegrupper i skolen

Diskusjonsøvelsen er en øvingsform som gir:

  • Øke kunnskapen og stort læringsutbytte for deltagerne

  • Gjennom diskusjon finner gode lokale løsninger på beredskap- og krisehåndtering

Øvingsformen er ikke ment å avsløre mangelfullt planverk eller bruk av dette, men heller hjelpe deltagerne til å få et godt planverk, og kunnskap og ferdigheter til å bruke dette i en krise.

Mål:

La øvingsdeltakerne komme frem, gjennom diskusjon og dialog, til de beste løsningene på de oppgaver som må løses i en akutt krise på en skole.

 

Momenter som øves:

1. Informasjonshåndtering:

a. Informasjon til bekymring

b. Intern informasjon – normal drift

c. Intern informasjon – akutt

d. Ekstern informasjon inn til skolen

e. Informasjonsbehov utenfra

2. Trening av beredskapsgruppe

a. Mobilisering av beredskapsgruppe

b. Akutt trussel mot skolen

c. Proaktiv kriseledelse

d. Å ta beslutninger under press

3. Tilbake til normal drift

Rammer for øvelse:

  • Tidsbruk for gjennomføring inkl evaluering: 3 timer

  • Handling/scenariet foregår fra torsdag 15:30 til fredag kl 10:00. Dette tilpasses den enkelte skole og skal være en case som kan oppstå innenfor en 2 års periode.

  • Øvelsen gjennomføres i skolen lokaler

  • Deltagere bør være skjermet fra andre oppgaver under øvelsen.

  • Praksi stiller med diskusjonsleder og evt flere ansatte

  • Praksi utarbeider en evalueringsrapport i etterkant av øvelsen

Pris:

Kr 7450,- ex mva

workteams2.jpg

Hvorfor må vi øve?

En krisegruppe som ikke øver, vil i en krisesituasjon måtte bruke tid og fokus på å bli operative, lærer seg roller, finne rutiner osv - i stedet for å ha fokus på å begrense og komme gjennom den pågående krisen.