Gruppe diskusjon
Kurset: "Alle er med " 

I en krise blir alle ansatte involvert i større eller mindre grad. Vi har derfor laget et kurs tilpasset hele personalet. Kurset passer godt på en planleggingsdag, eller i en fellestid.  ​

Innhold
 1. Proaktiv kriseledelse​

  • Hvordan og hvorfor handler vi proaktivt?​​

 2. Samhandling med nødetatene

  • Når skal en ringe politiet​?

  • Hva forventer politiet av skolen?

  • Hvordan opptrer nødetatene på skolen?

 3. Lokalt planverk

  • Tiltakskort, om de finnes​

  • Andre planer som er lagt

 4. Øving på relevant case med utgangspunkt i lokale forhold. ​

 5. Evaluering av læringsutbyttet​

Mål​
 1. Ansatte skal ha innsikt i hvordan politiet jobber.
 2. ​Ansatte skal kjenne til skolens planer for håndtering av uønskede hendelser.​

 3. Ansatte skal være trygge på egne oppgaver ved uønskede hendelser.

Rammer

Tidsbruk: 90-120 minutter

Lokaler: På skole

Forberedelser: Instruktør fra Praksi tar kontakt med skolens ledelse ca 1 uke før kurset for å finne en aktuell case og gjøre andre avklaringer.

Ung lærer foreleser