Oversikt over kurs

Hvordan undervise elever i beredskap? 

Et pedagogisk opplegg i hvordan vi lære elevene opptreden i krise.

Passer for

Lærer fra samme skole

Omfang

1 time

Kurssted

På lokal skole

Kurs for rektor i håndtering av uønskede hendelser

Hva forventes det av rektor i en krise? 

Passer for

Rektor/skoleledere

Omfang

3 timer

Kurssted

Trondheim

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester