Oversikt over øvelser

Mål

Hvem er deltagere?

Adult-Professional-Yuri-Arcur2.jpg

Intern informasjonsflyt ved uønskede hendelser og forståelse for hvordan nødetatene jobber.

Passer for

Alle ansatte

Omfang

2 time

Adult-Professional-Yuri-Arcur2.jpg

En gjennomgang av oppgaver som må løses ved trussel mot skolen og evakuering av elever

Passer for

Adm og beredskapsgr

Omfang

2 time

Identifying-Sensory-Issues-that-Impact-L

Hvordan forholder vi oss til en trussel?  Hva gjør vi? Hvordan får vi varslet resten av skolen?

Passer for

Lærere/SFO ansatte

Omfang

2 timer

Adult-Professional-Yuri-Arcur3.jpg

 En diskusjonsøvelse for skolens beredskapsgruppe

Passer for

Beredskapsgruppe

Omfang

3 timer