Vår kompetanse

bjorn (2).JPG
Bjørn Ellingsen
 • 27 års operativ polititjeneste

 • Utdanning innen beredskap og erfaring med reell krisehåndtering

 • 10 års aktiv tjeneste og 20 år som instruktør ved Utrykningsenheten (UEH).

 • Internasjonal erfaring fra Kosovo og Afghanistan

 • Spisskompetanse på planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser

 • Mange års erfaring med kriminalitetsforebyggende arbeid opp i mot skoler

stig1.JPG
Stig Brodahl
 • 35 år i politiet

 • Har en Master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra UIS

 • Tidligere tjenestegjort ved Beredskapstroppen (BT/Delta) i Oslo,

 • 20 års erfaring fra operativt narkotikaarbeide i Oslo og Trøndelag

 • International erfaring fra Hebron Vest-bredden og fra grensekontroll i Middelhavet

 • 7 års erfaring som beredskapsplanlegger i politiet i Trøndelag

 • Har sittet i politimesterens stab i 7 år

 • Jobbet i Politidirektoratet med fagfeltet offentlig sikkerhet

 • Spisskompetanse innen beredskapsplanlegging, sikkerhetsrådgivning og krisehåndtering

Skjermbilde 2020-02-03 kl. 23.04.47.png
Morten Stene
 • 37 år med operativ polititjeneste

 • vært innsatsleder og operasjonsleder.
 • instruktør internt i politiet, og for studenter på Politihøgskolen i operative fag.
 • internasjonal tjeneste i Libanon og Kosovo
 • 15 år i Utrykningsenheten (UEH)