Mye går bra !!

Kjære rektor

Det går som oftest bra!

De fleste dagene går det bra, svært bra. Du driver god skole med dyktige ansatte, fornøyde elever og foreldre. 

Men så er det denne ene dagen.

Den dagen du ikke gleder deg til - som kanskje også fortrenges. Dagen kommer. Du vet bare ikke når, hvordan eller hvilke oppgaver du skal løse.

OM OSS
KURS 

Vi er et selskap som ligger i Trondheim. Våre ansatte har kompetanse innen krisehåndtering, kriseledelse, skoleledelse, politifaglige emner og øvingsledelse.

De har yrkesbakgrunn fra politiet og rektorrollen.

VÅR VISJON

Praksi Utdanning skal utdanne og forberede lærere, skoleledere og skoleeiere på å håndtere kriser og uønskede hendelser.

​Våre kurs er tilpasset den enkelte oppdragsgiver og er lagt opp med øving og praktisk trening på ferdigheter, sammen med en teoretisk tilnærming. 

  • ​Krisehåndtering for lærer i klasserommet

  • Krisehåndtering  for skolens ansatte

  • Krisehåndtering  for skolens beredskapsgruppe

  • Krisehåndtering  for skoleeiere

  • Kurs i kriseledelse for rektorer