Øvelse for 

Skolens beredskapsgruppe

Mål

Etter øvelsen skal deltakerne ha:

  • kjenne sine oppgaver i krisegruppen og være trygg på sin funksjon

  • kunnskap og ferdigheter til å ta seg av en akutt krise inntil politiet er på plass

  • kjennskap til planverket

  • styrket forståelse for proaktiv tilnærming

Momenter

1. Proaktiv metode

2. Håndtering av bekymringsinformasjon
3. Mobilisere beredskapsgruppe
4. Håndtering av konkret trussel
5. Akutt intern informasjon
6. Ta beslutninger under stort tidspress
7. Informasjon utenfra
8. Proaktiv kriseledelse
8. Normal drift etter krise

Diskusjonsøvelse

Hensikten med øvingsformen er å la øvingsdeltakerne komme frem, gjennom diskusjon og dialog, til de beste løsningene på en eller flere problemstillinger.

 

Tidsperspektivet er tatt ut.

Vi benytter en dreiebok som leder oss gjennom hele øvelsen.

Hvem er deltagere?

Øvelsen passer for krisegrupper/beredskapsgrupper fra en skole.

Antall på øvelsen fra 2-10 deltagere

Lengde på øvelse

Øvelsen kan holdes som en del av en planleggingsdag, eller normal arbeidsdag. Fordel å velge en dag uten elever på skolen

Tidsforbruk: 3 timer

Pris

Øvelsen koster kr 9000,-

Inkl. evaluering og oppsummering

Ved kjøp av 2 øvelser samme dag, gis det pakkepris til kr 15.000,-