Brannøvelse - med smittevern

Bakgrunn:

Vi har fra flere fått spørsmål om hvordan vi kan få til en brannøvelse som også ivaretar smittevern.

Vi har derfor utviklet en øvelse som hver ansatt gjør via egen PC på arbeidsplassen når det passer. 

 1. Tid: 15 min

 2. Nettbasert - tas når det passer

 3. Ingen forberedelser 

 4. Gir dokumentasjon: Deltagerliste

ovelse.PNG

Brannøvelse - med smittevern

kan i stor grad kan erstattet en tradisjonell evakueringsøvelse. Vi unngår derved store ansamlinger på små arealer som er en utfordring i med tanke på smittevern.

Vi må likevel ivareta kravet om at ansatte skal være forberedt i tilfelle brann og behov for evakuering.

Mål

Etter gjennomført øvelse skal ansatte:

 • Ha lest og forstått branninstruks

 • Ha forstått tegn og symboler på branntegninger

 • Kjenne til rømningsveier

 • Kjenne til bruk og plassering av skolens slukkeutstyr

Hensikt

Få ivaretatt kravet om brannvern, uten at dette går på bekostning av smitteverntiltak.

Slik gjør vi det:

 1. Bedriften bestiller tilgang til opplæring her

 2. Bedriften får et passord til løsningen og deler dette med de ansatte

 3. Ansatte går igjennom øvelse - ca 15 minutter på egen kontorplass

 4. Når alle ansatte har gjennomført, ber bedriften om å få tilsendte liste med de som har gjennomført opplæring.

 5. Vi sender denne - og bedriften har dokumentasjon på hvem som har gjennomført øvelsen.


Ønsker du å se igjennom øvelsen, har du mulighet for det. Bruk link under.

Prøv øvelse!