DEFINISJONER

Våre definisjoner er i  stor grad hentet eller bearbeidet etter boken "Praktisk krise- og beredskapsledelse" av I.K. Lunde

Beredskap:

Tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede hendelser og kriser.

Uønsket hendelse:

Hendelser som har negative konsekvenser for skole/virksomhet.

Kan opptre i ulike grader.

Krise i skolesammenheng:

En uønsket hendelse kan føre til at elever og ansatte blir skadet eller dør.

Proaktivitet:

Evnen til å beslutte og handle i nåtid, basert på en kvalifisert vurdering av en situasjons fremtide utvikling

Vi må handle etter worst-case prinsippet, selv om det i startet kan kan se ut som en mindre uønsket hendelse/krise.

Sikker usikkerhets-prinsippet

Er man usikker på om man skal kalle sammen krisegruppe, er vi sikre på at det vi skal gjøre.

Moderat overreaksjons-prinsippet

Vi skal sørge for å ha tilstrekkelig overkapasitet med ressurser og iverksatte tiltak, selv om dette skal være moderat. 

Første informasjons-prinsippet

Vi skal sørge for å gi informasjon til media - spesielt hvis den er negativ i forhold til virksomheten. Vær åpen, ærlig og oppriktig i forhold til å dele informasjon.