Øvingsdokumentasjon

fra DSB 

dsb.png

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke den enkeltes skoles evne til å håndtere kriser og uønskede hendelser. I utarbeidelse av våre øvelser bruker vi materiell fra DSB.

 

Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Følgende materiell er hentet fra DSB​

  • Grunnbok: Introduksjon og prinsipper i øvelsesplanlegging

  • Metodehefte: Spilløvelse

  • Metodehefte: Diskusjonsøvelse

  • Metodehefte: Funksjonsøvelse

  • Metodehefte: Fullskalaøvelse

  • Metodehefte: Evaluering og oppfølging