I et møte

KURS OG ØVELSER

Våre kurs og øvelser tilpasses i stor grad den enkelte oppdragsgiver. Dette ut fra at beredskap og krisehåndtering må forankres lokalt, og tilpasses de lokale forhold.

Vårt mål er å dyktiggjøre den enkelte skole til å kunne håndtere uønskede hendelser og kriser på en måte som tar vare på elever og ansatte.

 
Kurset "Alle er med"
Mål
En presentasjon på kontoret
 • Ansatte skal ha innsikt i hvordan politiet jobber.

 • ​Ansatte skal kjenne til skolens planer for håndtering av uønskede hendelser.​

 • Ansatte skal være trygge på egne oppgaver ved uønskede hendelser.

Rammer

Tidsbruk: 90-120 minutter

Lokaler: På skole

Forberedelser: Instruktør fra Praksi tar kontakt med skolens ledelse ca 1 uke før kurset for å finne en aktuell case og gjøre andre avklaringer

Skolens beredskapsgruppe og personalet 
Mål
Rammer
to-i-en.png
 • Rektor skal kunne mobilisere og lede beredskapsgruppe i en akutt krise og tilbake til normalsituasjon

 • Ansatte skal kjenne til hvordan beredskapsgruppen opererer, og kunne utføre de oppgavene som forventes av de som ledere i klassen i en akutt krise.

 • Etter øvelsen skal alle ansatte ha økt sin forståelse av egen rolle, og andre ansatte sin rolle i en akutt krise.

Deltagere: Skolens ansatte

Metode: PowerPoint

Tid: 1 forøvelse,

3 timer hovedøvelse

Lokaler: Skolens lokaler

Case

Skolen er blitt en arena for en pågående konflikt over uker mellom to ulike ungdomsmiljøer.​

Skalerer opp til knivstikking i skolens lokaler.

I klasserommet
Bergen-ov.PNG
Momenter til øving
Rammer
 1. Proaktiv metode

 2. Lærers håndtering av informasjon til bekymring

 3. Rektors håndtering av informasjon til bekymring

 4. Stressreaksjoner når man er utsatt for en trussel

 5. Trusler fra fremmede i klasserommet

 6. Varsling internt og eksternt

 7. Bruk av «Tiltakskort»

Deltagere: Lærere og administrasjonen.

Type: Diskusjonsøvelse

Metode: PowerPoint

Tid: 3 timer

Lokaler: Skolens lokaler

Case

​Det dukker opp en person i klasserommet som truer elever og ansatte

Alle ansatte i skolen
hasj.png
Momenter til øving
Rammer

Informasjonshåndtering:

 1. Informasjon fra foresatte

 2. Intern informasjon – fra rektor

 3. Ansattes håndtering av info

 4. Hva kan sies til foresatte underveis og etterpå

Behandling av uønsket adferd 

 1. Hvilket handlingsrom har vi?

 2. Når er det politisak og når er det vår?

 3. Hva sier jussen om slike case?

Deltagere: 

Alle ansatte

Type: Diskusjonsøvelse

Metode: PowerPoint

Tid: 2 timer

Lokaler: Skolens lokaler

Case

​Det røykes hasj i skolegården, og det foregår noe omsetning mellom våre elever

Digitale live øvelser
ubuden.PNG
Momenter til øving
Rammer

​Diskusjoner i grupper

 1. Hvordan gi informasjon inn til adm i akutt voldssituasjon?

 2. Hvordan gi informasjon ut til ansatte og elever i akutt voldssituasjon?

 3. Hvordan håndtere vi elev under en akutt voldssituasjon med politi i bygget?

Opplæring

 1. Litt jus

 2. Et proaktiv politi

Øvelsen har vedlegg for gruppearbeid

Deltagere: Lærere og administrasjonen.

Type: Diskusjonsøvelse via Teams

Metode: PowerPoint

Tid: 2 timer

Lokaler: Skolens lokaler og Teams

Case

​Det dukker opp en fremmed med kniv på skolens område.

Skoleeier
marionette.PNG
Momenter til øving
Rammer
 1. Etablering av krisegruppe

 2. Beslutningsevne med begrenset informasjon (1. møte)

 3. Kommunikasjon med skole som er berørt

 4. Mediehåndtering

 5. Loggføring

 6. Bruk av planverk

 7. Rolle, myndighet og ansvar. 

Deltagere: Sentral 

Beredskapsgruppe

Type: Sanntid med freeze

Metode: Innspill utenfra

Tid: 3 timer inkl evaluering

Lokaler: Lokaler til skoleeier

Case

Det er en pågående uavklart situasjon på en av skolene hvor det er blitt brukt kniv

For sikkerhetselever på VGS 
Natterg.PNG
Innhold i øving
Rammer

Opplæring 19:00-21:00

 1. Bruk av samband

 2. Loggføring

 3. Drift av kommandorom (KO)

 

Forøvelse 21:00-23:00

Samhandling med politiet

 

Sanntidsøvelse 23:00-06:00

Streifvakt og drift av KO  23:00-06:00

 

Evaluering 06:00-07:00

Deltagere: Elever på sikkerhetsutdanning i VGS sammen med egene lærere.

Type: Fullskala med opplæring

Metode: PowerPoint med gruppearbeid

Tid: 12 timer

Lokaler: Egnede lokaler

Case

​Vakthold på et objekt der det dukker opp ubudne gjester.

Skolens beredskapsgruppe 
Aglo.PNG
Momenter til øving
Rammer

Informasjonshåndtering:

 1. Informasjon til bekymring

 2. Intern informasjon – normal drift

 3. Intern informasjon – akutt

 4. Ekstern informasjon inn til skolen

 5. Informasjonsbehov utenfra

Øving av beredskapsgruppe

 1. Mobilisering av beredskapsgruppe

 2. Akutt trussel mot skolen

 3. Proaktiv kriseledelse

 4. Å ta beslutninger under press

Deltagere: Beredskapsgruppe

Type: Diskusjonsøvelse

Metode: PowerPoint

Tid: 3 timer

Lokaler: Skolens lokaler

Case

​Det dukker opp informasjon som bekymrer ansatt.

En fremmed truer ansatte og elever på skolens område i skoletiden