Kurs for rektor i  håndtering av uønskede hendelser

En innføring i sentrale begreper, prinsipper og praktisk øving

Bakgrunn:

Som rektor opplever en ofte at arbeidsdagen kan være krevende i forhold til det svært brede spekteret av ferdigheter som forventes du skal inneha for å løse de oppgaver som ligger i å drive skole. 

Vi ser at mange rektorer opplever at de har mangelfull kunnskap om sentrale prinsipper og begreper, og mange mangler også praktisk øving i å lede i krise.

I dette kurset vil vi samle rektor og ledelse og dyktiggjøre de i å bedre være forberedt på å lede skolen i krise.

Våre kursholdere har bakgrunn fra politi, beredskap og skoleledelse.

Mål

 Etter kurset skal deltakerne ha fått:

 • grunnleggende forståelse for HMS-planer versus beredskapsplaner

 • økt forståelse for rektors rolle som beredskapsleder ved skolen

 • styrket forståelse for kommunikasjon med nødetater

 • økt forståelse for arbeid med skolens beredskapsplaner og øvelser

 • styrket motivasjon for å forberede og trene/øve egen beredskapsorganisasjon

Momenter

 1. HMS versus beredskap/krisehåndtering 

 2. Oppbygging av beredskapsplaner

 3. Varsling, evakuering/barrikadering, 

 4. Status på egne planer

 5. Fra ROS-analyser og planer - til reell beredskap?

 6. Rektors rolle som beredskapsleder

 7. Samvirke med politikontakt og nødetater for bedre skoleberedskap

 8. Erfaringsdeling og diskusjonsøvelse

 9. Veien videre

 

Kurssted

Trondheim

Dato

April 2020

Lengde på kurs

Kurset holdes på dagtid - 3 timer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Kurset passer for

Målgruppen er rektor, fagledere og andre skoleledere

Pris og påmelding

Kurset koster kr 3900,- pr.pers.

Inkl enkel bespisning

Påmelding til post@praksi.no