Øvelse for alle ansatte i skolen

Intern kommunikasjon

Mål

 Etter øvelsen skal deltakerne ha:

  • kjenne til skolens informasjonskanaler

  • ha forståelse for bruk av informasjonskanaler

  • ha fått testet aktuelle kanaler

  • forstå hvordan politi responderer på forespørsel fra skolen

Momenter

  1. Gjennomgang av informasjonsplan

  2. Øving på bruk av plan

Øvelsestype

Denne øvelsen er to-delt

1. del: diskusjonøvelse der vi går igjennom kommunikasjonsplan steg for steg

2. del: sanntidsøvelse hvor vi tester kommunikasjonsplan

Vi avslutter med evaluering

Hvem er deltagere?

Øvelsen passer for ansattgrupper som jobber på samme skole, men kan ha ulike jobber.

Antall på øvelsen fra 10-40 deltagere

Lengde på øvelse

Øvelsen kan holdes som en del av en planleggingsdag, eller som innhold på fellestid.

Tidsforbruk: 90-120 minutter

Pris

Øvelsen koster kr 8500,- ex mva

Inkl. gjennomgang av skolens kommunikasjonsplan