Hvordan undervise elever i beredskap?

En opplæring i "Vår plan" - et undervisningsopplegg i beredskap og håndtering av uønskede hendelser for elever i grunnskole og videregående skole

Bakgrunn:

Når en skal undervise elever i dette teamet skal en være svært forsiktig, samtidig som en må være tydelig. Vi kan ha elever med traumer eller psykiske lidelser som kan reagere på et slikt tema.

Samtidig ser vi viktigheten av at elever har kjennskap til noen rutiner slik at de er bedre rustet til å handle korrekt når en uønsket hendelse oppstår. F.eks når og hvordan skal de varsle skolen.

Mål

Etter gjennomført kurs skal lærerne være i stand til å:

 • gjennomføre en undervisningstime i beredskap for sine elever

 • gi sine kollegaer tilstrekkelig opplæring, slik at de også kan gjennomføre en undervisningstime i beredskap for sine elever.

 • kjenne til egen skolens beredskapsplaner og hvordan de skal praktiseres sett fra elevens standpunkt

 • forstå begrepet proaktivitet i beredskaps-sammenheng

 • kjenne til egen skolens informasjonsplan, eller hvilke kanaler som kan brukes.

 • kjenne til rømningsveier fra skolens ulike rom ved evakuering

Forbedelser

​I forkant av kurset vil deltagere få en oppgave som omfatter å innhente følgende om egen skole:

 1. hvilke kanaler har skolen din for å varsle elever og ansatte ved en akutt hendelse?

 2. hvilke metoder/kanaler kan våre elever varsle fra om mulige uønskede hendelser? 

 3. få klaret i om skolen har en evakueringsplan. Er den tilgjengelig tas den med, eller vi hjelper til med å se på de på kurset.

 

 

Når skolens elever har fått gjennomføring o "Vår plan" skal elevene ha:

 • fått forståelse av begrepet proaktivitet

 • reflektert over og diskutert hvordan vi forholder oss til informasjon som bør bekymre oss

 • fått kunnskap om hvordan elever kan varsle når de ser får kjennskap til mulige uønskede hendelser
 • fått kunnskap om hvilke informasjonskanaler skolen vår bruker ved en uønsket hendelse

 • fått kunnskap om hvordan vår skolen behandler trusler mot skolen

 • øvd på alternativ evakueringsvei

Lengde på kurs

3 timer i regionale samlinger

Kurset passer for

lærer/brannvernleder/fagleder/rektor som vil skaffe seg kompetanse for å lære opp sine kolleger slik at de kan undervise egen elever i beredskap.

Pris og påmelding

Pris kr 3900,- pr.deltager.

Dato og sted

April 2020 - Trondheim