Kommunikasjon i krise

I en krisesituasjon kan intern og ekstern kommunikasjon være utfordrende

Mål

 Etter øvelsen skal deltakerne ha fått:

  • IKKE FERDIG

Momenter

  1. Likhetsprinsippet

  2. Rektor som leder av beredskapsgruppe

  3. Proaktiv kriseledelse

  4. Akutt trussel mot skolen - hva må prioriteres?

  5. Å ta beslutninger under tidspress  

  6. Mobilisering av beredskapsgruppe 

  7. Intern informasjon – akutt. Hvilke kanaler er tilgjengelige?

  8. Vurdering av eget planverk. 

  9. Kort skrivebordsøvelse i bruk av planverk.

Kurssted og dato

Kurset holdes lokalt på en skole etter avtale.

Kurset passer for

Kurset passer best for de som daglig jobber med barn og unge i skolen/SFO

Lengde på kurs

Kurset holdes på dagtid - 3 timer

Pris og påmelding

Kurset koster kr 9500,- pr gruppe.

Mer info og bestilling: 

post@praksi.no