VÅRE KURS

Gjennom å hatt øvelser for våre oppdragsgivere har vi sett behov for kurs.

Kusene  er bygd opp rundt foredrag, gruppearbeid og diskusjoner rundt lokale problems tllinger.

Image by Stephanie Liverani
REKTOR SOM LEDER I KRISE

 

Rektor er skolens leder, og skal også lede skolen i krisehåndtering. Å lede i krise krever litt annen kompetanse enn generell skoleledelse.  

kniv.png
UNDERVISING I KRISE

Å undervise i kriser er utfordrende. Vi har laget et opplegg på 45 minutter tilpasset elever i VGS. Vi har laget et kort kurs for lærere som skal gjennomføre undervisningen 

Image by Malte Helmhold
LIVE KURS

Via våre Live kurs kan vi gjennomføre over hele landet Vi har god erfaring med live-kurs som ledes via nettet av en av våre instruktører.