Tillegsstjenester

Vi bistår også med:

Mål

Hvem er deltagere?

Internt varslingssystem

En enkel og billig løsning for varsling og kommunikasjon i en krise

Utarbeidelse av planverk

Mangler skolen beredskapsplaner har vi lang erfaring med å lage slike

ROS-anlyse

Har ikke skolen en oppdatert ROS-analyse, kan vi også bistå med dette.

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester