Tillegsstjenester

Vi bistår også med:

Mål

Hvem er deltagere?

stress-rea1.jpg

Internt varslingssystem

En enkel og billig løsning for varsling og kommunikasjon i en krise

Les mer !
doc.jpg

Utarbeidelse av planverk

Mangler skolen beredskapsplaner har vi lang erfaring med å lage slike

Les mer !
hvorfor.jpg

ROS-anlyse

Har ikke skolen en oppdatert ROS-analyse, kan vi også bistå med dette.

Les mer !