Et utvalg av våre

KURS

Kurs blir tilpasset den gruppen som skal heve sin kompetanse.

I møte med våre oppdragsgivere ser vi at enkelte rolle mangler noe kompetanse, eller føler seg utrygge i rollen.

Kurs for disse vil gi de kompetanse og trygghet i rollen. 

REKTOR SOM LEDER I KRISE
Innhold
  • Ledelse gjennom krise

  • Ledelse av beredskapsgruppe

  • Mediehåndtering

  • Informasjonshåndtering internt og eksternt

  • Samhandling med nødetater

Rammer

Deltagere: Rektorer og andre skoleledere

Metode: Foredrag, gruppearbeide og case.

Tid: 3 timer

 
Kurs for rektorer
 
"Vår plan" - et undervisningsopplegg for elever i VGS 
Innhold
  • Proaktiv metode

  • Når og hvordan skal elever varsle

  • Skolens behandling av informasjon

  • Hvordan vil skolen varsle elever og ansatte i en akutt krise?

  • Skolens behandling av uønskede hendelser

Case

​Rundt og på skolen er det en pågående konflikt mellom to ungdomsmiljøer med bruk av kniv, og mye hevnmotivasjon.

Rammer

Deltagere: Elever i VGS

Type: Undervisningsopplegg

Metode: PowerPoint-diskusjon

Tid: 45 minutter

Lokaler: I klasserommet

VÅR PLAN, for elever i VGS