Påmelding: Hvordan undervise elever i beredskap?

En opplæring i "Vår plan" - et undervisningsopplegg i beredskap og håndtering av uønskede hendelser for elever i grunnskole og videregående skole

Kurspåmelding

Gjelder følgende kurs: