I et møte

KURS 2022

Våre kurs tilpasses i stor grad den enkelte oppdragsgiver. Dette ut fra at beredskap og krisehåndtering må forankres lokalt, og tilpasses de lokale forhold.

Vårt mål er å dyktiggjøre den enkelte skole til å kunne håndtere uønskede hendelser og kriser på en måte som tar vare på elever og ansatte.

Kursoversikt 2022

01

Kriseledelse i klasserommet

Hvordan håndtere egne elever når det pågår en krisehåndtering på skolen?

Case: 

En elev har tatt med seg kniv på skolen og stukket en assistent som prøvde å ta fra han kniven. 

Rektor har ringt politiet og de er på tur mot skolen med to biler sammen med en ambulanse. 

 

Tema:

Intern informasjons i krise

Hvilken plan har vi ?

Proaktiv tilnæring

Samhandling med nødetater

Rammer

Tid: 2 timer etter skoletid

Metode: Foredrag, diskusjon, gruppearbeid

Målgruppe: Alle ansatte på en skole

02

En operativ beredskapsgruppe

Hvordan får vi gruppen operativ og godt fungerende i en krise.

Case:

En ukjent ungdom med militær-klær er observert med kniv og andre militære effekter på utsiden av skolen. Det er ikke observert skytevåpen. Skolen er kjent med at det er konflikter mellom to ungdomsgrupper.  En lærer har ringt politiet, og de er på tur sammen med en ambulanse

Tema:

Mobilisering

Prioriteringer

Roller og rolleforståelse

Kriseledelse

Rammer

Tid: 2 timer 

Metode: Foredrag, diskusjon, gruppearbeid

Målgruppe: Skolens beredskapsgruppe

03

Dette er en tittel. Klikk for å redigere.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

04

Dette er en lang tittel. Klikk her for å redigere og legge til din egen tekst. Det er lett altså.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.