Øvelser for alle ansattgrupper i skolen

Oversikt over øvelser

Mål

Hvem er deltagere?

Hva skjer?

Intern informasjonsflyt i krise og forståelse av hvordan nødetatene jobber.

Passer for

Alle ansatte

Omfang

1 time

Trussel med kniv i klasserommet

Hvordan forholder vi oss til en trussel?  hva gjør vi? - hvordan får vi varslet resten av skolen?

Passer for

Lærere/SFO ansatte

Omfang

2 timer

Operativ beredskapsgruppe

 En diskusjonsøvelse for skolens beredskapsgruppe

Passer for

Beredskapsgruppe

Omfang

3 timer

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester