Gruppe diskusjon
Beredskapsgruppe og ansatte

Dette kurset øver hele organisasjonen i krisehåndtering.

Vi oppnår en god forståelse av egen rolle, og forståelse for andres roller i en krise.

Innhold
 1. Proaktiv kriseledelse​

  • Hvordan og hvorfor handler vi proaktivt?​​

 2. Samhandling med nødetatene

  • Når skal en ringe politiet​?

  • Hva forventer politiet av skolen?

  • Hvordan opptrer nødetatene på skolen?

 3. Lokalt planverk

  • Tiltakskort, om de finnes​

  • Andre planer som er lagt

 4. Øving på relevant case med utgangspunkt i lokale forhold. ​

 5. Evaluering av læringsutbyttet​

Momenter vi skal øve på
 • Mobilisering av beredskapsgruppe

 • Intern kommunikasjon i krise

 • Rektor som kriseleder

 • Lærer som klasseleder i krise

 • Ekstern kommunikasjon i krise

 • Samhandling med politi

 • Proaktiv tilnærming

 • Etter akutt fase – hvordan komme tilbake til normaldrift?

Mål​
 1. Trygge ansatte på at skolen at de kan håndtere en krise

 2. Dyktiggjøre og trygge rektor på at hun/han kan fylle rollen som akutt kriseleder.

 3. Dyktiggjøre og trygge lærere på at de kan fylle rollen som akutt kriseleder i klasserommet. 

 4. Lære alle ansatte:

  • proaktiv tenking

  • samhandling politiet

Ung lærer foreleser
Gjennomføring
 1. Vi diskuterer vi oss gjennom de ulike hendelser som oppstår.

  • Hva skjer i beredskapsgruppen?

  • Hva skjer i klasserommet med hendelsen?

  • Hva skjer i klasserom som ikke er direkte berørt?

 2. Felles evaluering:

  • Hva gikk bra?

  • Hvilke forbedringspunkter har vi?   

Praktiske rammer
 1. Beredskapsgruppe og alle ansatte samlet i et lokaler, sitter i homogene grupper

 2. Øvelse tar ca 2 timer

 3. Praksi stiller med 1 eller 2 øvingsledere

 4. Øvelsen drives via en PPT på storskjerm

 5. Noe diskusjon i plenum og noe i grupper

Case​

1. Alternativ 1 VGS: Det dukker opp en ekstern trussel i skolens lokaler som oppsøker et klasserom for å true og utøve vold mot en av våre elever. Det er konflikt mellom to ungdomsmiljøer, og skolen blir arena for hevnoppgjør.

2. Alternativ 2 Grunnskoler: Far som har miste rett til samvær med egne barn oppsøker skolen for å hente eget barn. Far har utøvd vold mot barnets mor, anses som psykisk ustabil og kan ha en voldelig adferd