VÅRE ØVELSER

Her vil vi vise noen av øvelser vi har gjennomført de siste år. Enhver øvelse vil tilpasses den gruppen som skal øves og de behov de har for øving. 

En diskusjonsøvelse med lavt tempo gi mest læring, mens en sanntidsøvelse med fys, vil i større grad bekrefte kompetanse og avdekke forbedringspotensialer. 

I alle våre øvelser bruker vi en coachende metodikk hvor våre øvingsledere hjelper den enkelte skole til å finne de beste lokale løsninger. 

diskusjon.jpeg
BEREDSKAPSGRUPPE

 

Spilløvelse ved en videregående skole.

Case: Ubuden gjest med trusler mot ansatte og elever  

klasserom.jpeg
I KLASSEROMMET

 

Diskusjonsøvelse med lærere.

Case: Trusel som kommer utenfra mot elever i klasserommet

mote.jpeg
SKOLEEIER

Spilløvelse med skoleeier. 

Case: Det er en pågående voldsepisode med kniv på en skolen.

Skjermbilde 2022-04-30 kl. 13.18.43.png
SIKKERHETS-ELEVER

 

Vi har bred kompetanse på å arrangere øvelser og gi opplæring til elever som studerer sikkerhet.

mote.jpeg
LIVE ØVELSER

Via våre Live øvelser kan vi øve over hele landet uten at det påløper reisekostnader.

Vi har god erfaring med diskusjonsøvelser som ledes via nettet av en av våre rådgivere

mote.jpeg
TO I EN ØVELSER

Våre mest effektive øvelser er der hvor vi øver beredskapsgruppe og ansattgruppe sammen.

Gir svært god forståelse av roller, trygghet til personalet og et stort læringsutbytte.