KURS KRISEGRUPPE

Når det oppstår en uønsket hendelse eller krise er det rektor eller krisegruppen som må lede arbeidet til politi og andre nødetater er på plass. Deres jobb er å gjør det de kan for å redusere omfanget av hendelsen og beskytte elever og ansatte mot det som måtte true. De må også være forberedt på egen reaksjon.

Eksempel på en slik hendelse kan være:

En mann har kommet til skolen med kniv, virker truende og psykisk ustabil. Han har prøvd å stikke en lærer som tok kontakt med han. Politiet og ambulanse varslet, og kommer om 6-8 minutter.

Hva gjør du som rektor og leder av krisegruppen for å hinder at flere blir rammet av denne personen? 

Slik hendelser opptrer heldigvis sjelden, men vi vet de har skjedd på noen skoler og vil skje igjen. 

For å berge liv og begrense omfanget av krisen, er den enkelte rektors innsats viktig for for utfallet.

For å forberede og gi rektor og krisegruppen nødvendig kompetanse tilbyr vi følgene kurs:

 1. Skole i krise

  • Hvordan tar vi oss av elevene og ansatte inntil politi er på plass?  

  • Hvordan komme ut med informasjon til ansatte og elever?

 2. Mediehåndtering i krise

  • Hvordan samhandle med media på skolens premisser?

  • Hvordan jobber og tenker media en en krise?

 3. Ledelse av krisegruppe

  • Hvordan etablere ei god krisegruppe?

  • Hvem gjør hva i krisegruppen?

  • Funksjonskort for medlemmer i krisegruppen?

  • Proaktiv kriseledelse 

Alle våre kurs tar utgangspunkt konkrete forhold fra arbeidshverdag til skolens ledelse.

Identifying-Sensory-Issues-that-Impact-L
Adult-Professional-Yuri-Arcur3.jpg
konsulent1.jpg
Skole i krise 

Tema:

 • Hva gjør ditt stress med din krisehåndtering?

 • Hvordan påvirker selektiv persepsjon din opptreden?

 • Hvordan får du gitt informasjon om hendelsen til ansatte i starten av en krise?

 • Hvordan sikrer du skolens elever og ansatte mot en ytre trussel?

 • Hvordan jobbe proaktivt? Komme i forkant av utviklingen

 • Enkel øving i bruk av funksjonskort

Passer best for: Medlemmer i skolens krisegruppe

Tid: 3 timer

Kan holdes for den enkelte krisegruppe, eller samling av flere krisegrupper

Pris fra kr 5850  

Mediehåndtering i krise

Tema:

 •  
 •  

Tid: 2 timer

Pris fra kr 4750 for inntil 20 ansatte

Ledelse av krisegruppe

Dette kurset et tilrettelagt for at kan være en naturlig videreføring av kurset "Hva kan skjer på vår skole".

Tema:

 • Innføring i arbeide med rutiner og tiltakskort, men gjennomgang av maler.

 • Hvor skal dokumentasjon være tilgjengelig?

 • Gjennomgang av skolens egen funn av uønskede hendelser og evt supplering med liste fra Praksi.

 • Gruppearbeid med fordeling av uønskede hendelser som bør få rutiner eller tiltakskort. Alt samles til slutt

 • Felles gjennomgang og diskusjon.

Tid: 2 timer

Pris fra kr 4750 for inntil 20 ansatte

Praksi kan etter kurset produsere tiltakskort i plastlaminat om ønskelig.