KURS FOR LÆRERE

Når det oppstår en uønsket hendelse eller krise er ofte en lærer den som er nærmeste der hendelsen starter. Lærerne er også de som i en slik situasjon må ta seg av en elevgruppe, og gjør de de kan for å redusere omfanget av hendelsen og beskytte elever mot det som måtte true. De må også være forberedt på egen reaksjon.

Eksempel på en slik hendelse kan være:

En mann har kommet til skolen med kniv, virker truende og psykisk ustabil. Han har prøvd å stikke en lærer som tok kontakt med han. Politiet og ambulanse varslet, og kommer om 6-8 minutter.

Hva gjør du som lærer med dine elever ?

 

Slik hendelser opptrer heldigvis sjelden, men vi vet de har skjedd på noen skoler og vil skje igjen. 

For å berge liv og begrense omfanget av krisen, er den enkelte lærers innsats viktig for for utfallet.

For å forberede og gi læreren nødvendig kompetanse tilbyr vi følgene kurs:

 1. Klasserommet i krise

  • Hvordan tar vi oss av elevene i klasserommet når skolen er utsatt for en ytre trussel? 

  • Hvem gjør hva? 

 2. Hva kan skjer på vår skole?

  • Hvilke uønskede hendelser kan oppstå?

  • Hva gjør for å hindre at de oppstår, og hva gjør vi når de har oppstår?

 3. Utarbeidelse av rutiner og tiltak

  • Etablering av lokale rutiner og tiltak for håndtering av uønskede hendelser?

Alle våre kurs tar utgangspunkt i de lokale forhold og skal være praktiske og angår direkte lærerene s arbeidshverdag

Identifying-Sensory-Issues-that-Impact-L
Klasserommet i krise 

Tema:

 • Hva gjør ditt stress med din krisehåndtering i klassen?

 • Hvordan påvirker selektiv persepsjon din opptreden?

 • Hvordan får du informasjon om hendelsen?

 • Hvordan sikrer du dine elever på ditt klasserom?

 • Hvilke reaksjoner kan du forvente fra elever?

 • Hva gjør vi etter at krisen av avsluttet?

Tid: 2 timer

Pris fra kr 4750 for inntil 20 ansatte

Adult-Professional-Yuri-Arcur3.jpg
Hva kan skjer på vår skole?

Tema:

 • Innføring i  ROS-analyse og proaktiv tankegang

 • Gruppevis idé-myldring rundt egen skolehverdag. Hva kan gå galt eller har gått galt tidligere?

 • Hva kan vi gjøre for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer ?

 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene ved uønskede hendelser?

 • Oppsummering av alle alt som er kommet fram

Tid: 2 timer

Pris fra kr 4750 for inntil 20 ansatte

konsulent1.jpg
Utarbeidelse av rutiner og tiltak

Dette kurset et tilrettelagt for at kan være en naturlig videreføring av kurset "Hva kan skjer på vår skole".

Tema:

 • Innføring i arbeide med rutiner og tiltakskort, men gjennomgang av maler.

 • Hvor skal dokumentasjon være tilgjengelig?

 • Gjennomgang av skolens egen funn av uønskede hendelser og evt supplering med liste fra Praksi.

 • Gruppearbeid med fordeling av uønskede hendelser som bør få rutiner eller tiltakskort. Alt samles til slutt

 • Felles gjennomgang og diskusjon.

Tid: 2 timer

Pris fra kr 4750 for inntil 20 ansatte

Praksi kan etter kurset produsere tiltakskort i plastlaminat om ønskelig.