KURS FOR SKOLE

Krav i lov og forskrift

AML: § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:​

  • b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,

  • c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Forskrift: § 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap

  • ​Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

  • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

  • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.​

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v..

Vår kursoversikt som dekker de krav en finner i lov og forskrift
Rektor som innsatsleder til politiet er på plass

De viktige minuttene hvor rektors innsats er avgjørende for utfallet av krisen

Varighet 2 timer - LES MER

Trusler i klasserommet  

De viktige minuttene til du får hjelp - hvordan ivareta elevens og egen sikkerhet? Hva forventes av meg som lærer? Hvordan kan jeg varsle at jeg som lærer trenger hjelp? Hva bør jeg forvente av skolen som arbeidsgiver? 

Varighet 2 timer - LES MER

Risikovurdering i skolen

AML: § 3-1. 2c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen

Kurs for alle lærer og adm i kartlegging og risikovurdering på den enkelte skole.

Varighet 2 timer - gjennomføres på den lokale skole - LES MER

Min rolle som tillitsvalgt i forhold til å vareta sikkerhet for skolens ansatte  

AML: § 3-1. ... arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Som tillitsvalgt har du en spesiell rolle i å bidra til at arbeidsgiver har etablert gode rutiner og systemer for å ivareta skolens ansatte i en krisesituasjon. Vi går igjennom forarbeidet, når krisen er pågående og etterarbeidet. Hva bør du forventer av skolens ledelse? 

Varighet 2 timer - LES MER