LOGGBOK

Dette er en mal for føring av logg i krisehåndtering.

 

Den enkelte kriseleder har ansvar for at det blir ført loggbok med dato og klokkeslett for:

 

  • skriftlig og muntlig informasjon

  • alle avgjørelser som tas mens kriseleder er operativ, samt utførte oppgaver

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester