LOGO

Vår logo synliggjør at beredskapsarbeid er en prosess som går i en sirkel, og som du minst årlig bør ta en ny "runde" på.

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester