Mye går bra !

Kjære rektor!

Det går som oftest bra!

De fleste dagene går det bra, svært bra. Du driver god skole med dyktige ansatte, fornøyde elever og foreldre. Du har godt kontroll på planlagte aktiviteter som undervisning, møter og andre arrangement.  Kulturkvelden ble en fantastisk kveld. Foreldremøte i 2B ble også svært godt gjennomført. I kunst og håndverk har de laget kunst i leiere, med svært godt resultat. 

Skolen og skolens ansatte får gode tilbakemeldinger fra mange.

Dine ansatte og du, kan deres roller og oppgaver, og løser disse som forventet av kolleger, elever, foreldre, skoleeier og storsamfunnet.

Men så er det denne ene dagen.

Den dagen du ikke gleder deg til - som kanskje også fortrenges. En dag som kommer. Den dagen er uten dato, den har ikke en plan for gjennomføring, vi vet ikke hvem som skal delta denne dagen - eller hvem som er på jobb. Vi vet heller ikke om vi skal være i gymsalen, i et klasserommet eller i skolegården. Som rektor er det ikke sikkert du er den første som får vite at dagen har kommet heller.

 

Du sitter med budsjettet - og har en plan om å bli ferdig med det i dag. Budsjett blir nok ikke ferdig.

I løpet av de kommende minutter - skal du starte på en ny oppgave. I politiet kalles den for innsatsleder - og utføres av erfarne politifolk med god utdanning. Du skal ta oppgaven med 30 studiepoeng i skoleledelse fra NTNU - og lang erfaring, men dessverre fra andre fagfelt en kriseledelse.

 

Oppgaven som innsatsleder forsvinner ikke - du kan få hjelp, hvis de rundt deg vet litt hva du vil ha hjelp til. Utfordringen din er at du ikke helt selv vet hva oppgaven går ut på. Du skal lede en skole som brått har sluttet med det vi skulle drive med i dag. Det er ikke tid til å samle lærerne - og ta en diskusjon på hvordan skal vi gjennomføre dette. Oppgaven har startet uten diskusjon.

Og det vanskeligst - du har elever og ansatte som kan være i livsfare. Din måte å løse oppgaven på kan ha direkte følge for elever og ansattes helse.

Jeg forstår godt at du ikke gleder seg til denne dagen. Det er ikke artig å gjøre ting en ikke er god til, og spesielt ikke når din innsats skal i ettertid evalueres av skoleeier, ansatte, foreldre, elever og media. Og det er ikke bare en evaluering av hva du gjorde, men like mye hva du ikke gjorde.

  • Hvorfor gikk det 14 minutter fra du varslet politiet til ansatte og elever fikk informasjon?

De fleste av oss rektorer har begrens media trening. Journalisten er profesjonell, mens du er nybegynner. 

Er det hjelp å få?

Når du står i krisen er svaret NEI. Inntil nødetatene er på plass må du lede dette arbeidet.

Men, du kan forberede deg og dine ansatte å takle det ukjente. En dag i året bør dere øve på realistiske scenarier. Dette kan vi hjelpe dere med. Vi har lang erfaring med å lage og gjennomføre gode øvelser innen skoleverket.

Og så er det godt å kunne si til journalisten fra NRK-TV. "Vi har hatt en krevende hendelse i dag, men heldigvis har vi øvd på dette - og kom oss igjennom det. Vi vil nå iverksetter våre planer for å ta videre vare på elever og ansatte".