Kriseledelse

OM OSS

Våre ansatte har kompetanse innen krisehåndtering, kriseledelse, skoleledelse, politifaglige emner og øvingsledelse.

De har yrkesbakgrunn fra politiet og rektorrollen.

Vi er et selskap som ligger i Trondheim.

​VI HAR SAMLET KOMPETANSE I
SKOLELEDELSE, BEREDSKAPSLEDELSE OG OPERTIVT POLITI.

Ved å samle vår brede kompetanse har vi utviklet et unikt kurs tilbud inn mot skoleverket.

Vi forstår de ulike rollene ansatte har fra assistenten på SFO, via læreren i klasserommet og i fellesområder, og rektor og skoleeiere som har sine oppgaver.

Kravet til kompetanse til de ulike gruppene er i mange tilfeller bredt, og få i skolen har kompetanse på alle felt.

Krisehåndtering har mange lite erfaring med, da kriser oppstår relativt sjelden.  Sammenlignet med daglige oppgaver blir det derfor naturligvis lite fokus på krisehåndtering. 

Våre instuktører med beredskap- og politibakgrunn gir gode innspill og råd i samhandlingen med nødetatene i en krise. Å ha forståelse for hvordan vi bør møte disse er viktige.

Skolens evne til håndtering av krisen når den oppstår kan få konsekvenser for ansatte og elever. 

I krisehåndtering blir en ikke i ettertid bare vurdert på hva en gjorde, men også hva en ikke gjorde.

En skole har ulike intersenter som foreldre, politikkene, media og ansatte. Etter en krise må en være forbedret på kritiske spørsmål fra disse gruppene.

Kan en vise til at vi har planer og vi har øvd jevnlig på disse vil en dempe kritikken. En vil også håndtere krisen bedre og ta bedre vare på elever og ansatte.

Arne Pukstad

Arne er grunnlegger av selskapet, og har drevet dette ved siden av annen jobb siden 2014.

Med snart 30 års erfaring som skoleleder/rektor har han bred erfaring med ulike kriser i skolen.

Øvelser og beredskap har han jobbet med siden 2006. Han er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i IT, og har etterutdannelse i skoleledelse.

Hans rolle i selskapet er Pedagogisk leder.

Arne Pukstad, eier Praksi Beredskapstjenester

Stig-Roger Olsen

Stig-Roger har 36 år i politiet og driver i dag sitt eget selskap Scenario Beredskap AS.
I politiet har han vært operasjonsleder i 8 år og innsatsleder i 9 år. Han har svært bred erfaring med krisehåndtering.
I sin videre utdanning har han bl.a beredskapsplanlegging, generell ledelse og operativ ledelse.
Gjennom sitt firma jobber han i dag med beredskap i kommunal sektor.
Hans spisskompetanse er innen krisehåndtering, operativt politi og beredskapsplanlegging.
I Praksi er han instruktør og øvingsleder.

stig-r.jpg

Stig Brodahl

Stig har 35 år i politiet, og en  Master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger.

I politiet har Stig jobbet bl.a operativt narkotikaarbeide, beredskapsplanlegger og han har jobbet  Beredskapstroppen (BT/Delta) i Oslo.

stig-b2_edited.jpg