ØVELSER I SKOLEN

Vi har 2 ulike øvelser vi gjennomfører innen skoleverket

 1. «Trussel i klasserommet» - En diskusjonsøvelse for alle yrkesgrupper  i skoleverket 

 2. «Operativ beredskapsgruppe» - En diskusjonsøvelse for skolens beredskapsgruppe

Øvelsens scenario og momenter tilpasses den enkelte skole.

I utarbeidelse med øvelser bygger vi på øvingsveiledere utgitt av "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" (DSB).

Hvorfor?
hvorfor.jpg

Hva er hensikten med øvelsen?

Hva vil i oppnå?
blink.jpg

Hva er målet med øvelsen?

Hvordan?
klosser.jpg

Valg av øvingsform for å nå målet

Scenario

Valg av lokalt scenario

off6.jpg
 
Øvelse i bruk av tiltakskort for alle ansatte

Øver på case som opptrer relativt ofte (årlig minst 1 gang)

Deler personalgruppen i mindre grupper som øver samme case til same tid, med rådgiver fra Praksi sammen med lokal kriseledelse/adm som håndterer alle gruppene.

Øvelsen med forberedelser har følgende faser:

 1. Lokal kriseledelse/adm og rådgiver fra Praksi har et formøte på tlf for å finne et godt case vi vil øve på.

 2. Praksi utarbeider øvelse

 3. Forberedelse med de som skal øves, med gjennomgang av aktuelle tiltakskort

 4. Øving gruppevis på 1 eller flere tiltakskort

 5. Oppsummering sammen med alle parter

Selve øvelsene gjennomføres på 2 timer (pkt 3-5)

Skjermbilde 2018-05-29 kl. 12.35.58.png
 
Fullskala øvelser

Dette er utfordrende øvelser i skoleverket. Skolen har barn med ulike bakgrunn, erfaringer og modning.  Tradisjonelt har skolen trent på evakuering i forbindelse med brannøvelser. I dags trusselbilde være naturlig å øve evakuering i andre forhold enn brann – uten at barna trenger å ha kunnskap om case det øves i.

Fullskalaøvelser har følgende faser:

 1. Lokal kriseledelse/adm og rådgiver fra Praksi har et formøte på tlf for å finne et godt case vi vil øve på. Vi ser på planverk og kart/skisser. Kriseledelsen skal også øve sin rolle, og en kan vurdere eksterne ressurser.

 2. Praksi utarbeider øvelse - som er kjent for skolens ledelse.​

 3. På øvingsdag: Inn mot skole har Praksi har mest tro på varslede øvelser, hvor deltageren er kjente med og har øvd på handlingsmønster.

 4. Lærer forberede sin elever på hva som skal skje. De kan også øve i rolige omgivelser med lærer gruppevis.

 5. Varsel om krise meldes adm - som iverksetter rutiner - krisegruppe samles.

 6. Øving avsluttes etter ca 20 min

 7. Oppsummering sammen med krisegruppe

Selve øvelsene gjennomføres på 2 timer (pkt 3-7)