ØVELSER I SKOLEN

Øvelse oversikt

Hvorfor bør vi øve?

Oppgaver vi gjør daglig, trenger vi i liten grad å øve på. Oppgaver som vi gjør sjelden og som kan få store konsekvenser om vi gjør feil eller ikke godt nok, må vi øve på.

Hvorfor bør skoleledere øve?

Krisehåndtering er en oppgave som skoleledere av og til får. Her blir du ikke bare vurdert ut fra hva vi gjør, men like mye hva du ikke gjør. Og til å vurdere din innsats har vi media. VG og NRK vil evaluere fra minutt til minutt hva du gjorde og ikke gjorde.

Eks:

Du fikk informasjon klokka 10:00. Hvorfor fikk ikke elever og ansatte noe informasjon før klokka 10:20? Hva gjorde du de 20 minuttene? 

Skal du lede et møte, har du normalt tid til å lage en sakliste, forberede deg på sakene du skal presentere og kanskje til og med lage en innstilling til hvordan saker kan løses.

Når krisen oppstår, har du ingen sakliste og ingen tid til å forberede deg.

Du skal du lede en organisasjon som er ute av normal drift og de fleste av dine ansatte blir satt til å utføre ukjente oppgaver. 

Kan det være smart om man 1 gang i året øver på hva vi skal gjøre?

Vi i Praksi beredskapstjenester har lang erfaring fra skoleledelse og beredskapsarbeid som øvelser og kurs.   

 

Rammer for øvelser

  • Tid: fra 1 - 4 timer

  • Antall ansatte: fra noen få til alle ansatte

  • I skolens lokaler

  • Kan legges som en del av en fellestid eller planleggingsdag

  • Vi stiller med 1 eller 2 erfarne øvingsledere

Øvelsens scenario, momenter og mål utarbeides i forkant etter dialog med skolen.

I utarbeidelse med øvelser, bygger vi på øvingsveiledere utgitt av "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" (DSB).

Noen av scenarier vi kan tilpasser den enkelte skole

  • Vold i klasserom - som resultat av hendelser utenfor skolen

  • Trussel i skolegården

  • Trussel mot skolen i sosiale medier

  • Innkalling og drift av krisegruppe

Diskusjonsøvelser

Vi har svært gode erfaringer med diskusjonsøvelser. Her får vi øvd på reelle case og drøftet oss fram til gode lokale løsninger på de utfordringer som dukker opp.

Tiden er tatt ut som øvings-element, noe som gir større refleksjon og læring.