ØVELLSER FOR LÆRERE

Etter mange år i skoleverket, vet vi at lærerjobben kan gi utfordrende arbeidsdager som setter krav til en bred kompetanse som skal dekke mange situasjoner i løpet av en dag.

Du skal ikke bare forberede og drive god undervisning, men du skal skrive rapporter, ha møter med foreldre, møter med andre ansatte, du skal drive konflikthåndtering elever i mellom og sørge for at alle elever har et godt og trygt skolemiljø. Listen kunne ha blitt enda lengre. 

Dette er daglig/ukentlige oppgaver som fyller opp arbeidsdagene dine, uke etter uke.

Men en dag skjer det:

En ungdomsskole elev fra naboskolen dukker opp i klasserom med kniv, og forlanger å få med en av dine elever ut for å gjøre opp en pågående konflikt som startet utenfor skolen kvelden i forveien.  (Dette skjedde på en skole i Trøndelag vinteren 2017/18)

  • Hva gjør du og dine kolleger?

  • Har dere en plan?

  • Har dere øvd på planen?

Som i mange pågående kriser er tid en begrensende ressurs. Du kan ikke ringe rektor og spørre om råd, eller slå opp i planverket som ligger på PC eller i en perm.  

Du må ha øvd sammen med dine kollegaer, - så dere vet hva dere skal gjøre og hvordan dere skal takle dette. 

Din innsats de første minuttene, kan være forskjellen på en knivstukket elev - eller en krise uten skade på elever og ansatte. 

Vi kan ikke ha kurs og øve på alle situasjoner som kan oppstår, men ved å analysere risiko, etablere god beredskap og øve på mulige case, vil du som lærer være forberedt, gjennom å ha kunnskap og ferdigheter til å håndterer krisen til du får hjelp. 

Våre øvelser utarbeides i samarbeid med den enkelte skole, og tar normalt utgangpunkt i lokale tiltakskort.

 

hand.jpg
Bruk av tiltakskortet "Alvorlige hendelser - lærer"

Lærere er den yrkesgruppen på en skole som oftest er nærmest der det skjer en alvorlig hendelse.

Skolene bør derfor ha et tiltakskort som sier noe om hvordan lærer skal handle de første minuttene til andre ansatte/krisegruppe kan assistere.

For å gjøre lærerne trygge bør de jevnlig få øve på dette.

Skjermbilde 2018-05-29 kl. 12.02.31_edit
Bruk av tiltakskort og rutiner

Skolen bør ha tiltakskort  og rutiner som fanger opp det som er avdekket i ROS-analysen, og som er med å minske risikoen for hendelser som kan skade barn og voksne.

For å gjøre lærerne trygge bør de jevnlig få øve på dette.