ØVELSER KRISEGRUPPE

Skal vi bli gode - må vi øve, og det må øves jevnlig.

 

En krisegruppe som ikke øver, vil i en krisesituasjon måtte bruke tid og fokus på å bli operative, lærer seg roller, finne rutiner osv - i stedet for å ha fokus på å begrense og komme gjennom den pågående krisen.

 

I ytterste konsekvens kan dette føre til alvorlige konsekvenser for elever og ansatte.

Tid er ofte en begrensende faktor i å redde liv og helse, og derfor er også rett fokus viktig fra første minutt

Praksi tilbyr ulike modeller for øvelser, som har til felles følgende:

  1. Gjennomgang og evt revidering av eksisterende planverk. 

  2. Medlemmer av gruppen skal kjenne sine rolle og oppgaver 

  3. Evaluering av øvelse, evt revidering av planverk som resultat av funn i øvelsen

konsulent1.jpg
Skrivebordsøvelse for krisegruppen
  1. Gjennomgang og evt revidering av eksisterende planverk.  Medlemmer av gruppen skal kjenne sine rolle og oppgaver i krisegruppen

  2. Spillestaben til Praksi utarbeider et case med utgangspunkt i en av skolens tiltakskortene i beredskapsplanen. De lager en dreiebok/manus som følges under øvelsen, og dekker eksterne roller som media, foreldre, politi, osv

  3. Evaluering av øvelse, evt revidering av planverk som resultat av funn i øvelsen

Adult-Professional-Yuri-Arcur3.jpg
Diskusjonsøvelser for krisegruppe

TableTop / skrivebordsøvelse
En form for øvelse som er enkel å gjennomføre er en såkalt TableTop, eller bordøvelse. I denne øvelsesformen samles nøkkelpersonene fra sikkerhetsplanen og/eller prosedyrene våre rundt et bord for å diskutere et eller flere scenarioer.  Man tar da for seg en hendelse, f.eks. ”Brann i søppelbøtte”, og diskuterer seg gjennom prosedyrene som skal følges ved en slik hendelse.

 

Øvelser hvor deltakerne sitter rundt et bord og diskuterer seg frem til tiltak som skal løse en krise.

Case blir presentert av øvingsledelse fra Praksi.

Diskusjonsøvelse er egnet til å teste kriseledelsens kjennskap til eget beredskapsplanverk

Øvelsen avsluttes med en evaluering med de involverte og Prakis lager en dokumentasjon på øvelsen