PROAKTIV METODE

Ta kontroll og styr hendelsen

Tenk verste tenkelige resultat av en hendelse.

Iverksett tiltak selv om du sitter på lite informasjon

Styre proaktivt - ikke vent å se !

Sikker usikkerhets-prinsippet

Er man usikker på om man skal kalle sammen krisegruppe, er man sikker på at det er det man skal gjøre.

Moderat overreaksjons-prinsippet

Vi skal sørge for å ha tilstrekkelig overkapasitet med ressurser og iverksatte tiltak, selv om dette skal være moderat. 

Praksi Beredskapstjenester kan hjelpe ditt kriseteam til å bli proaktivt, og vi kan lage gode øvelser hvor dere får øvd på dette.

Etter en krise blir du ikke bare vurdert på hva du gjorde, men like viktig er hva du ikke satte i gang.

Selv om du kan mangle informasjon, eller er usikker på hva som holder på å utvikle seg, må du komme i forkant og handle som det verste kan skje.

Du lever godt med kritikken av at krisen ble mindre en fryktet - og at du iverksatte tiltak som i ettertid viste seg å være overdimensjonert og unødvendig.

Det er verre å leve med at noe ble alvorlig skadet som en følge av at du ikke handlet proaktivt.

Proaktiv metode består av følgende hovedelementer

team-trening6.jpg
Første møte

Krisegruppe møtes så snart som mulig.

Agendaen:

  • Hva har skjedd?

  • Hva er gjort?

  • Hva er det verste som kan skje?

  • Hva gjør vi på kort sikt / lang sikt og hvilke ressurser trenger vi?

  • Hva prioriterer vi nå i første fase?

lyyys.jpg
kons3.jpg
off6.jpg
Fokus

Leder av krisegruppe avgjør hva som krever mest fokus fram til neste møte. I neste møte vil organisasjonen ha skaffet mer detaljert informasjon.

 

Hvis situasjonen tilsier fare for liv og helse, er fokus å redde liv samt forhindre personskade, frem til nytt fokus etableres gjennom møte nr 2 - statusmøtet. Det viktigste er at rutinene er like uansett hva fokus settes på. 

Aksjon

Når man har etablert fokusområde i førstemøtet, har hver enkelt person i organisasjonen ansvar for å gjennomføre sine aksjoner/tiltak.

Tiltakene er på forhånd kjent og fordelt på medlemmene i krisegruppen. Etableringsmøtet fastsetter de aksjoner som skal prioriteres for å få kontroll i den aktuelle situasjonen. 

Leder fordeler også oppgaver blant de fremmøtte fra medlemmer som eventuelt ikke er tilstede på etableringsmøtet

Statusmøte

Leder kaller inn til nytt statusmøte så snart man har bedre oversikt over situasjonen, eller en ny situasjon oppstår. I dette møtet deles informasjonen som er tilgjengelig, og alle rapporterer fra sitt respektive ansvarsområde.

Møtefrekvensen holdes til situasjonen er normalisert, eller situasjonene krever møter oftere.