Rektor som "innsatsleder" til politiet er på plass

Avklaringer av forventninger og oppgaver

Bakgrunn:

Som rektor opplever en ofte at arbeidsdagen kan være krevende i forhold til det svært brede spekteret av ferdigheter som forventes du skal inneha for å løse de oppgaver som ligger i å drive en skole. 

Oppgaver som en gjør relativt ofte blir en gode på, mens oppgaver en gjør sjelden blir man naturligvis ikke så gode på. 

En slik oppgave er ledelse når en uønsket hendelse har oppstått, og du venter på politiet. Dette er svært viktige minutter, hvor dine valg og ditt fokus er avgjørende for konsekvensene av den pågående hendelsen.  

Dette kurset holdes av en av våre erfarne kursholdere med politibakgrunn.

Mål

 Etter øvelsen skal deltakerne ha fått:

 • en bevisstgjøring av rektorrollen i håndtering av en akutt krise.

 • kunnskaper og ferdigheter i forhold til kriseledelse

 • kunnskap om hvordan man bruke lokalt planverk 

 • forstelse for hvordan nødetatene jobber i en krisehåndtering i skolen 

Momenter

 1. Likhetsprinsippet

 2. Rektor som leder av beredskapsgruppe

 3. Proaktiv kriseledelse

 4. Akutt trussel mot skolen - hva må prioriteres?

 5. Å ta beslutninger under tidspress  

 6. Mobilisering av beredskapsgruppe 

 7. Intern informasjon – akutt. Hvilke kanaler er tilgjengelige?

 8. Vurdering av eget planverk. 

 9. Kort skrivebordsøvelse i bruk av planverk.

Kurssted og dato

Kommer mer info.

Kurset passer for

Øvelsen passer for rektor, fagleder og andre skoleledere

Lengde på kurs

Kurset holdes på dagtid - 3 timer

Pris og påmelding

Kurset koster kr 2400,- pr.pers.

Inkl enkel bespisning

Påmelding til post@praksi.no