Rektor som "innsatsleder" til politiet er på plass

Avklaringer av forventninger og oppgaver

Bakgrunn:

Som rektor opplever en ofte at arbeidsdagen kan være krevende i forhold til det svært brede spekteret av ferdigheter som forventes du skal inneha for å løse de oppgaver som ligger i å drive en skole. 

Oppgaver som en gjør relativt ofte blir en gode på, mens oppgaver en gjør sjelden blir man naturligvis ikke så gode på. 

En slik oppgave er kriseledelse mens man venter på politiet. Dette er svært viktige minutter, hvor dine valg og ditt fokus er avgjørende for konsekvensene av den pågående krisen.  

En realistisk case: I skolegården dukker det opp en fremmed truende ung mann med kniv som spør etter en elev. Rektor har ringt politiet og de kan være på plass om 6 minutter. Hva gjør du som rektor de 6 minuttene for å beskytte elever og ansatte. Har du en plan? Har du øvd på den?

Mål:

 • Bevisstgjøre rektor på sin rolle i håndtering av en akutt krise.

 • Gi rektor kunnskaper og ferdigheter i forhold til kriseledelse

 • Bevisstgjøre på hvordan man bruke lokalt planverk, og vurdere om dette vil fungere godt i en krise.  

 

Innhold:

 • Likhetsprinsippet

 • Rektor som leder av beredskapsgruppe

 • Proaktiv kriseledelse

 • Akutt trussel mot skolen - hva må prioriteres?

 • Å ta beslutninger under tidspress  

 • Mobilisering av beredskapsgruppe 

 • Intern informasjon – akutt. Hvilke kanaler er tilgjengelige?

 • Vurdering av eget planverk. 

 • Kort skrivebordsøvelse i bruk av planverk.

Rammer for kurset:

 • 3 timer

 • Målgruppe: rektorer, daglig ledere og enhetsleder innen skole

 • Deltagere tar med eget planverk om det eksisterer

 

Kursholde:

Kommer januar 2019

Dato neste kurs:

Mars 2019 - dato kommer

 

Sted for kurs: 

Mediateket på Rockheim

 

Pris:

Kr 2550,- ex mva

Påmelding og mere informasjon

Takk for at du sendte inn!