SKOLELEDERE

Som skole-leder vet vi at det kreves bred kompetanse innen mange ulike fagfelt som pedagogikk, økonomi, ledelse, HR, bygg og vedlikeholder, HMS og kriseledelse.

Vår erfaring tilsier at fokuset på det skjer sjelden blir nedprioritert til fordel for det som skjer ukentlig/daglig.  

Alvorlig kriser skjer heldigvis sjelden - men som skole-leder forventes det fra foreldre, ansatte, elever, eier/kommunen, media og nødetatene at du også framstår som leder av krisehåndtering. 

I denne sammenhengen kan PRAKSI sine rådgivere hjelpe deg og din organisasjon til å være forberedt, og ha nødvendig kompetanse til å gjennomføre kriseledelse på en god måte.

Vi starter gjerne med et besøk på din skole, og ser sammen med deg på hvordan dere er forbedret på kriser.

krise-ledelse.jpg
Status på beredskap

Vi tilbyr en gratis gjennomgang av skolens beredskapsplaner og levere en rapport som dokumentere status på skolens beredskap.

ROS-analyse       (innhold)
ROS-logo_edited_edited.png

1 - Planlegging

2 - Beskrivelse

3 - Fareidentifikasjon

4 - Konsekvensanalyse

5 - Årsaksanalyse

6 - Risikosammenstilling

7 - Usikkerhet ved analysen 

Skjermbilde 2018-09-11 kl. 21.25.08.png
Forebygging

Utarbeidelse av:

  • tiltakskort

  • rutiner

  • dokumentasjoner

doc.jpg
Beredskapsplaner       (innhold)

Beredskapsgruppe

Funksjonskort

Tiltaksliste

Tiltakskort

Rutiner

Mediehåndtering

 

Sosiale media

Varslingsplaner

Skisser/kart/dronefoto

Øvelser