TJENESTER

En ikke ukjent fotballtrener i Trondheim har sagt : «Hvis du bare hører, glemmer du. Hvis du hører og ser, husker du. Men hvis du både hører og ser og samtidig handler, forstår du!»

Våre øvelser er i stor grad øving på praktiske ferdigheter, der vi gjenskaper mest mulige realistiske situasjoner som skal løses av de som øver. Vi skal høre, se og handle, og derved forstå og være forberdet. 

BEREDSKAPSGRUPPE
LÆRER I KRISE
ANSATTE I KRISE

Alle skoler har en beredskapsgruppe eller en annen gruppe som skal håndtere kriser på skolen.

Vi kan lager realistiske senarier som øves gjennom skrivebordsøvelser. Våre øvingsledere loser dere gjennom øvelsen, og evaluerer sammen med dere i ettertid. Vi kan også utarbeide evalueringsrapport.

Omfang:  3 timer på dagtid

Lærere er de som er nærmest elevene oppholder seg og hvor kriser kan oppstå. 

Vi lager case som lærere sammen med skolens ledelse kan jobbe med under veiledning av våre rådgivere. Vår erfaring er at dette  trygge læreren på at de kan håndtere uønskede hendelser som kan oppstå. 

Omfang: 2 timer etter skoletid

Skolen har mange ulike yrkesgrupper. I en krise er det viktig at alle har kunnskap og ferdigheter til  å håndtere starten på en krise. Tiden fram til at nødetanene er på plass er viktige for å ta vare på elever og ansatte. Alle ansatte bør derfor kunne håndtere denne tiden til ekstern hjelp er på plass.

Omfang: 2-3 timer på planleggingsdag

SKOLEEIER

I øving på krisehåndtering er det lett å glemme skoleeier. De vi ofte være geografisk langt fra skolen og har normalt få oppgaver akuttfasen. Når krisen oppstår må de hurtig komme i gang med planen som skal iverksettes etter akuttfasen. Dette vil bl.a  være støtte til rektor, planlegging av resten av dagen og morgendagen, media håndtering og informasjonsbehov fra ulike grupper.

Vi kan lager realistiske senarier som øves gjennom skrivebordsøvelser. 

Omfang:  2 timer

KURS FOR REKTORER

I kriser viser deg seg at kriseledelse er avgjørende for hvor godt krisen blir håndtert på skolen. 

Å lede i krise gir noen andre utfordringer enn å lede en skole i normaldrift.

Vi dyktiggjør rektoer i kriseledelse og gir teoretisk og praktisk trening i å lede krisen gjennom akuttfasen og veien mot normalisering.  

Omfang: Kurs i 3 timer

TYPER ØVELSER

Vi har lang erfaring med ulike type øvelser, hvor vi har øvd med alt fra sikkerehetselever i vgs, lærer/øvrige ansatte, skoleledere og skoleeiere.

Vi kjører spilløvelser/tabeltopp, diskusjonsøvelser, fullskaløvelser. Alle øvelser kan kombineres med freeze-metodikk.