møte2.PNG
Beredskapsgruppe og ansatte

 

Denne øvelsen er en TO i EN øvelse hvor vi får øvet hele organisasjonen.

Vi oppnår en god forståelse av egen rolle, og forståelse for andres roller i en krise.

MÅL
 • Trygge ansatte på at skolen kan håndtere en krise

 • Dyktiggjøre og trygge rektor på at hun/han kan fylle rollen som akutt kriseleder.

 • Dyktiggjøre og trygge lærere på at de kan fylle rollen som akutt kriseleder i klasserommet. 

 • Lære alle ansatte:

  • proaktiv tenking

  • samhandling politiet

ORGANISERING OG GJENNOMFØRING
 1. ca 1 uke før øvelse: Planleggingsmøte via telefon/Teams med skolens administrasjon. Hensikt:

  • Kartlegge hvilke senarier som er mest aktuelle

  • Avklare rammer for øvelsen, som antall, tidspunkter osv.

 2. 1-2 dager før øvelsen sender vi ut øvelsesdokumenter slik at rektor og beredskapsgruppe kan forberede seg på casen som kommer. Øvingsleder fra Praksi deltar via telefon/Teams på en gjennomgang. Det er viktig å ha en operativ beredskapsgruppe som kan trygge personalet på at de kan lede oss gjennom en krise. 

 3. Under øvelsen diskuterer vi oss gjennom de ulike hendelser som oppstår.

  • Hva skjer i beredskapsgruppen?

  • Hva skjer i klasserommet med hendelse?

  • Hva skjer i klasserom som ikke er berørt?

 4. Felles evaluering:

  • Hva gikk bra?

  • Hvilke forbedringspunkter har vi?   

CASE
 • Alternativ 1 VGS: Det dukker opp en ekstern trussel i skolens lokaler som oppsøker et klasserom for å true og utøve vold mot en av våre elever. Det er konflikt mellom to ungdomsmiljøer, og skolen blir arena for hevnoppgjør.

 • Alternativ 2 Grunnskoler: Far som har miste rett til samvær med egne barn oppsøker skolen for å hente eget barn. Far har utøvd vold mot barnets mor, anses som psykisk ustabil og kan ha en voldelig adferd. 

MOMENTER VI SKAL ØVE PÅ
 • Mobilisering av beredskapsgruppe

 • Intern kommunikasjon i krise

 • Rektor som kriseleder

 • Lærer som klasseleder i krise

 • Ekstern kommunikasjon i krise

 • Samhandling med politi

 • Proaktiv tilnærming

 • Etter akutt fase – hvordan komme tilbake til normaldrift?

PRAKTISK RAMMER PÅ ØVELSEN
 • Beredskapsgruppe og alle ansatte samlet i et lokaler, sitter i homogene grupper

 • Øvelse tar ca 2 timer

 • Praksi stiller med 1 eller 2 øvingsledere

 • Øvelsen drives via en PPT på storskjerm

 • Noe diskusjon i plenum og noe i grupper