Øvelse for adm. og beredskapsgruppe

Trussel med evakuering

Mål

 Etter øvelsen skal deltakerne ha:

  • kjenne til tiltakskort for mottak av ekstern trussel

  • kjenne til skolens informasjonskanaler

  • ha forståelse for bruk av informasjonskanaler

  • forstå hvordan politi responderer på forespørsel fra skolen

  • kjenne til skolens plan for evakuering

Momenter

  1. Tiltakskort/rutiner for mottak av trusler

  2. Gjennomgang av intern informasjonsplan

  3. Samhandling med politi

  4. Bruk av evakueringsplan

Øvelsestype

Diskusjonøvelse som strekker seg over 40 minutters etter mottatt ekstern trussel, og omfatter håndtering av oppgaver som må løses fortløpende. 

 

Vi avslutter med evaluering

Hvem er deltagere?

Administrasjonen og beredskapsgruppe på samme skole

Om øvelsen

Øvelsen kan holdes på dagtid, og vil i liten grad påvirke skolens øvrige drift, utover at noen i adm. vil være deltagere på øvelsen. Det samme vil gjelde medlemmer av beredskapsgruppe. 

Tidsforbruk: 90-120 minutter

Pris

Øvelsen koster kr 8500,- ex mva

Inkl. gjennomgang av skolens interne informasjonsplan.