VOLD I SKOLEN

Vold-trusler.jpg
Fakta om trusler og vold i grunnskolen:

Norsk Respons stilte de samme spørsmålene i en lignende undersøkelse for Utdanningsforbundet i 2005.Utvalget var da totalt 900, det inkluderte lærere i videregående. Oslo og Akershus var sammenslått som et område.

Hovedfunn:

  • Tilfeller av trusler og vold mot lærere har mer enn fordoblet seg de siste 12 årene

  • Flest tilfeller av trusler og vold mot lærere som jobber på barnetrinnet

  • Bildet er omtrent det samme for lærere i Osloskolen som i resten av landet

 

2017:

Trusler - 45 % av lærerne oppgir at de en eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de oppfattet som ubehagelige i løpet av de siste fem årene. (52 % av lærerne i barneskolene), (34 % blant lærerne i ungdomsskolene). Ser vi på lærerne i Osloskolene er bildet mye det samme.

 

Vold - 42 % av lærerne har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene. Andelen i Oslo er omtrent den samme. (51 % av lærerne i barneskolen), (19 % av lærerne i ungdomsskolen) – altså en klar forskjell på om en jobber på barneskolen eller ungdomsskolen

2005:
Trusler - 19 % av lærerne i barneskolen oppga at de hadde blitt utsatt for trusler som opplevdes ubehagelige, mens 24 % av lærerne i ungdomsskolen svarte det samme. Dette viser at særlig på barnetrinnet har det altså vært en klar økning i omfanget av trusler.

 

Vold - 24 % av lærerne på barnetrinnet oppga at de hadde blitt utsatt for vold fra elever siste fem år, og 11 % blant lærerne på ungdomstrinnet.

 

Det har altså vært en betydelig økning i omfanget på dette problemet, og økningen har vært størst i barneskolen.

Kilde:https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/larere-i-barneskolen-mest-utsatt-for-vold/