Hvem er vi

Praksi kommer fra det greske ordet "praxi" som oversettes til praksis. Vi ønsker å være en bidragsyter for skolene med å dyktiggjøre de i å håndtere uønskede hendelser. Skal man bli god i dette, er det ikke tilstrekkelig med kunnskap. Man må også ha ferdigheter. Disse kommer igjennom å praktisere eget planverk gjennom øvinger. Derfor vårt navn PRAKSI.

Vår logo, en sirkel, symbolisere viktigheten av at øvelse på beredskap er en gjentakende aktivitet som man aldri blir ferdig med. 

Visjon

Vi skal forberede og dyktiggjøre skolen på å håndtere de hendelsene de frykter.

Tanken bak

For å kunne nå vår visjon må vi ha spesialkompetanse fra både beredskap, håndtering av uønskede hendelser, samt fra skoleledelse. I Norge har vi mange dyktige politifolk som går av med tidlig pensjon og som fortsatt har mye arbeidsglede igjen. Vi har vært så heldige og fått med oss de mest erfarne, med en unik kompetanse fra krisehåndtering. For å forstå skolens særegne utfordringer, har vi også i vår stab en erfaren rektor med bred og lang erfaring fra skoledrift.  

  

© 2017-2020 Praksi Beredskapstjenester