Hvem er vi

Praksi kommer fra det greske ordet "praxi" som oversettes til praksis. Vi ønsker å være en bidragsyter for skolene med å dyktiggjøre de i å håndtere uønskede hendelser. Skal man bli god i dette, er det ikke tilstrekkelig med kunnskap. Man må også ha ferdigheter. Disse kommer igjennom å praktisere eget planverk gjennom øvinger. Derfor vårt navn PRAKSI.

Vår logo, en sirkel, symbolisere viktigheten av at øvelse på beredskap er en gjentakende aktivitet som man aldri blir ferdig med. 

Visjon

Vi skal forberede og dyktiggjøre skolen på å håndtere de hendelsene de frykter.